มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

///มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 2021-10-27T15:58:21+07:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2502 โดย มจพ. มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโททางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาสำหรับ Industry 4.0 เป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปรับตัวเข้ากับ Industries 4.0 ได้ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ มจพ. สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

มจพ. ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT Smart Meter ร่วมกับ AIS ซึ่งเป็นการนำมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะผสานเข้ากับอุปกรณ์ IoT ที่ทำงานบนเครือข่าย NB-IoT เพื่อประยุกต์ใช้งานโครงข่ายดิจิทัลกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะทำให้เกิดการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็น ต้องใช้แรงงานคนจดมิเตอร์ไฟฟ้า อีกทั้งแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานจึงทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถตรวจสอบและควบคุมผ่านระบบ Cloud และระบบ Web Portal ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

IoT Smart Meter ที่ มจพ. พัฒนาร่วมกับ AIS

ที่มา:

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ มจพ. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมกับนายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (จันวาณิชย์) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ”

ที่มา: