บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T13:37:17+07:00

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บ้านปู) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง)กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

บ้านปูเปิดแผนธุรกิจ 5 ปี ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล ขยายการเติบโตสู่พลังงานสะอาดรองรับเทรนด์แห่งโลกอนาคต โดย Banpu สามารถปรับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สามารถรับมือกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับวิถีใหม่ของโลกในยุค Never Normal

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปูได้ทำการผลักดันนโยบาย Banpu Transformation โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดและฉลาดให้มากขึ้น ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ที่มา: