บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN)

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) 2021-11-10T15:55:12+07:00

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN)

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งเสริมให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เป็นตัวเลือกของคนไทยในการใช้งาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนของรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้ช่วยลดมลพิษ มีสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และยังได้มีการวางเป้าหมายในการหาโมเดลธุรกิจที่จะทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าได้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

ETRAN คือ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ ETRAN โดยในปี 2562 ETRAN ได้เปิดจองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น KRAF สำหรับผู้ขับขี่ทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบรถในปลายปี 2564 และในรุ่น MYRA สำหรับกลุ่มไรเดอร์ดิลิเวอรี่จึงออกแบบให้รองรับอุปกรณ์พิเศษ เช่น กล่องขนส่ง ตั้งเป้าเปิดตัวเดือนมิถุนายน 2564 ในเขตกรุงเทพมหานคร 100 คัน

ที่มา:

รายละเอียด:

อีทราน เปิดอัตราค่าเช่าใช้งาน ETRAN MYRA มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง วันละ 150 บาท พร้อมฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งครั้งต่อวัน เจาะกลุ่มไรเดอร์ส่งของ ตั้งเป้าส่งมอบ 1,000 คันภายในสิ้นปีนี้

ที่มา:

รายละเอียด:

PIMO เซ็น MOU ร่วมกับ อีทราน (ไทยแลนด์) สตาร์ทอัพสายยานยนต์ ผู้ออกแบบและพัฒนารถจักรยานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์อีทราน ร่วมวิจัยโครงการพัฒนามอเตอร์แบบฮับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Hub Motor) ให้มีเสถียรภาพและคุณภาพที่ดีในราคาที่สามารถแข่งขันได้

ที่มา: