บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 2021-11-10T15:05:47+07:00

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฮาร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Shell เป็นกลุ่มบริษัทด้านพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลกที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาเชลล์มีบทบาทอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย ตั้งแต่การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม การกลั่น จนกระทั่ง ถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ Shell จึงเริ่มให้ความสำคัญกับ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

เชลล์ร่วมกับ BMW Group Thailand เปิดตัวจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้ แบรนด์ Shell Recharge ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์บนถนนกาญจนาภิเษก ทั้งนี้ เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญของเชลล์ ผู้นำในธุรกิจพลังงานและ BMW ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก สนับสนุนการพัฒนาระบบ E-mobility ในไทย เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านพลังงานและรองรับความต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ

ที่มา:

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เชลล์ร่วมกับ DEPA เพิ่มโอกาสการพัฒนาวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ผลักดันจินตนาการสร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตและการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ความสำเร็จ DEPA พร้อมสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ แบ่งปันประสบการณ์ และลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หรือ “สมาร์ตซิตี้” (Smart City) ต้นแบบ

ที่มา: