บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T17:29:44+07:00

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ DEMCO สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

DEMCO มีความสนใจและมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ไปสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ดังนั้น DEMCO จึงได้เริ่มเข้าไปศึกษา โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการเข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในการทำสถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับรองรับสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจหลัก

ที่มา: