บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด 2021-11-10T13:57:49+07:00

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์ หรือ BanpuNext) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยการควบรวม กิจการระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (BRE) ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การควบรวมกิจการในครั้งนี้จึง ทำให้ บ้านปู เน็กซ์ เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจหลักภายใต้การดำเนินงานของ บ้านปู เน็กซ์ ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของบ้านปู เน็กซ์ สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับ สกุลฎ์ซี และ ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ‘บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ (BanpuNext
e-Ferry) ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จดทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของประเทศไทย โดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำ ลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงลดการใช้พลังงาน โดยนำร่องเปิดให้บริการในภูเก็ตเป็นที่แรก

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นโปรเจกต์ระดับแฟลกชิพที่ทั้ง 3 องค์กรต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเรือให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ Green Tourism โดยเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลได้นำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 625 กิโลวัตต์ชั่วโมง จากบริษัท ดูราเพาเวอร์ 1 ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่บ้านปู เน็กซ์ เข้าไปร่วมลงทุนถือเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ และสิทธิบัตรต่างๆ ในระดับสากลกว่า 40 ใบ

นอกจากนี้ บ้านปู เน็กซ์ ยังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต และนำระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) มาใช้ควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเตรียมสานต่อความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ พัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำที่ 2 เพื่อชูนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร โดยจะเสริมฟังก์ชั่นในการผลิตพลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้า เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้บนเรือ ซึ่งคาดว่าจะผลิตแล้วเสร็จได้ภายในปี 2564

ทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ ได้คาดการณ์ว่าหากนำเรือท่องเที่ยวเที่ยวไฟฟ้าให้บริการนักท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ถึง 26,250 ลิตร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ 69.3 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 8,700 ต้น

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปู เน็กซ์ ได้ทำการพัฒนาต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) ซึ่งเป็นโซลูชั่นผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่แม้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยเน้นการทำงานแบบครบวงจร ความกะทัดรัด และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยได้ผ่านการตรวจสอบและทดลองระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดย Banpu NEXT e-PromptMove มีขนาดกว้าง 2,300 มิลลิเมตร ยาว 4,500 มิลลิเมตร และสูง 2,825 มิลลิเมตร มีน้ำหนักโดยรวมประมาณ 3,000 กิโลกรัมซึ่งตัวรถประกอบด้วยระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบฮาร์ดแวร์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ชนิดพิเศษน้ำหนักเบา จำนวน 12 แผง กำลังการผลิตรวมกว่า 4,320 วัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) ตัวรถเทรลเลอร์ออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และแข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบจอแสดงผลภายในรถสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ด้านระบบซอฟต์แวร์ มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy management system) และ IoT เพื่อใช้ควบคุมการผลิต กักเก็บ และประมวลผลการทำงาน จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ต้องการหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง เช่น หน่วยแพทย์ หน่วยซ่อมบำรุง เป็นต้น

ข้อดีของ บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ (Banpu NEXT e- PromptMove) มี 8 ข้อดังนี้

  1. เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานสะอาด 100% และครบวงจร สามารถผลิตกักเก็บ และแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้งานได้แบบครบวงจร ที่สำคัญเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่พึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง อีกทั้งไฟฟ้าที่ผลิตได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ
  2. เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ ตัวรถเทรลเลอร์ถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ง่าย มีระบบลากจูง สามารถนำไปต่อพ่วงกับรถได้ทุกชนิด รวมถึงตัวรถสามารถเคลื่อนที่ผ่านระดับน้ำสูงได้ถึง 90 เซนติเมตร กันน้ำ กันฝุ่น ตามมาตรฐาน IP55 และมีระบบระบายอากาศภายใน จึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้
  3. ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด แม้ในพื้นที่แสงน้อย ใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon) คุณภาพสูงระดับเทียร์ 1 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบออฟกริด (Off-grid) จึงผลิตไฟฟ้าได้ 100% แม้ในสภาพอากาศที่มีแสงน้อย
  4. กักเก็บพลังงานไว้ใช้ยามกลางคืน หรือเหตฉุกเฉินได้ มีแบตเตอรี่ในตัว จึงสามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงกลางคืนได้ สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟ ซึ่งแบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้สูงสุด 4 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เทียบเท่ากับการเปิดไฟจากหลอด LED ขนาด
    5 วัตต์ จำนวน 100 หลอดได้ยาวนานกว่า 68 ชั่วโมง
  5. มอนิเตอร์ผลการผลิต กักเก็บ และใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ มีแอปพลิเคชั่นในการตรวจสอบการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรรี่ รวมถึงแสดงผลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้เอื้อต่อการวางแผนในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางแผนซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีระบบคำนวณเปรียบเทียบการลดการสร้าง CO2 ในอากาศจากการใช้งานอีกด้วย
  6. มีความปลอดภัยสูง มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล อาทิ เซลล์แบตเตอรี่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ตัวรถเทรลเลอร์มีชุดเพลาล้อพร้อมระบบรองรับการสั่นสะเทือน รวมถึงมีการติดตั้งระบบกันไฟช๊อต ไฟดูด ไฟไหม้ การป้องกันการระเบิด รวมถึงมีระบบสายดิน (Grounding) เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดิน
  7. ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถกาง และเก็บแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลที่มีการออกแบบการใช้งานอย่างรัดกุม รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบล๊อคแผงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  8. มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 10 ปี โดยแผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี และแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือสูงสุด 10,000 รอบการใช้งาน

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปู เน็กซ์ และ UMT ร่วมผลักดันการใช้สมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) โดยการเพิ่มจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี (MuvMi) เป็น 100 คัน ให้บริการครอบคลุม 6 ย่านฮิตทั่วกรุงเทพฯ เรียกใช้บริการง่ายผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi โดยเตรียมขยายจุดรับบริการอีกกว่า 2,000 จุด ภายในสิ้นปี 2564

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และ แพลนเน็ต ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้เฟสที่ 1 ภายใต้โครงการภูเก็ต ชุมชนน่าอยู่ สมาร์ท ปลอดภัย สุขใจทุกชีวิตโดยการนำโซลูชันฉลาดวิเคราะห์ (Smart Data Analytics) พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับวิถีชีวิตยุคใหม่

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปูจะดำเนินการผลักดันแผน 5 ปี ฉบับใหม่ (ปี 2564-2568) โดยการนำ Greener Smarter มาต่อยอด และเพิ่มกลยุทธ์ให้เร็วขึ้นเป็น Greener & Smarter & Faster โดย Banpu Transformation ให้ความสำคัญ 2 เรื่องหลัก คือการเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดและฉลาดมากขึ้น ผ่านบ้านปู เน็กซ์ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด อีวี) ได้มีมติเร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2578 ทำให้ภาคเอกชนไทยต้องการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของรถ EV โดยบ้านปู เน็กซ์ ได้เข้าถือหุ้นของบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจว (Suzhou) ที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง และยังอยู่ระหว่างศึกษาพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) บ้านปู เน็กซ์ และบริษัทฮ้อปคาร์ จำกัด เปิดตัว “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง” บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่าน แอปพลิเคชัน HAUP

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปู เน็กซ์ และ ฮ้อปคาร์ จับมือสานต่อโครงการ “อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” (EV Car Sharing for Caring) นำสมาร์ท ไมโครโมบิลิตี้ (Smart Micromobility) ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รวม 21 คัน สนับสนุนให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) นำไปใช้ขับขี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลสนาม

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บ้านปู เน็กซ์ เปิดตัวบริการใหม่ โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ (Smart Data Analytics) ที่ช่วยตรวจสุขภาพการใช้พลังงานด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แม่นยำ พร้อมเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่ตอบโจทย์แต่ละกิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน

ที่มา: