บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด 2020-01-14T20:20:50+07:00

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2556 ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ NED สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

NED ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. จำนวน 1 โครงการ เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ กกพ.

ที่มา: