การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

//การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

By | 2022-02-08T15:03:31+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การแบ่งรูปแบบของเครื่องอัดประจุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล (Private) และการติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบสาธารณะ (Public) ซึ่งแต่ละแบบสามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งได้ ดังนี้

 1. เครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล (Private) สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
  • การติดตั้งเครื่องอัดประจุที่บ้าน เป็นการใช้งานเครื่องอัดประจุในรูปแบบการเป็นเจ้าของ อาทิ
 • แบบ Single home
 • แบบ Multi-Family
 • แบบ Condominium
  • การติดตั้งเครื่องอัดประจุในที่ทำงาน เป็นการใช้งานเครื่องอัดประจุในรูปแบบการเป็นใช้งานเฉพาะบุคลากร/พนักงาน อาทิ
 • อาคารสำนักงาน
 • แบบ Fleet
 1. เครื่องอัดประจุแบบสาธารณะ (Public) สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตั้งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
  • การติดตั้งเครื่องอัดประจุในพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Area) เป็นการใช้งานเครื่องอัดประจุในรูปแบบการให้บริการลูกค้าหรือใช้งานเฉพาะในพื้นที่ติดตั้ง อาทิ
   • ลานจอดรถ
   • ห้างสรรพสินค้า
   • อื่น ๆ
  • สถานีอัดประจุสาธารณะ (Public Station) เป็นการใช้งานเครื่องอัดประจุในรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ อาทิ
   • Normal Charge
   • Fast Charge
   • Battery Swap

ซึ่งจากการศึกษาของ Electric Power Research Institute, 2019 พบว่า โอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่าง ๆ คือ การชาร์จที่บ้าน 80% ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Slow Charge การชาร์จในที่ทำงาน 15% เป็นการใช้งานในรูปแบบ Slow Charge เช่นเดียวกัน และการชาร์จในที่สาธารณะ 5% ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Super Charge/Fast Charge