เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

//เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

By | 2022-02-08T14:32:24+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งประเภท Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ซึ่งในประเทศไทยได้มีหลายหน่วยงานที่มีการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าตามสถานที่ต่าง ๆ และยังได้มีการจัดทำเเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานีอัดประจุสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า โดยเเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะในประเทศไทย มีดังนี้

แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด
EleXA

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นเเอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานสถานีชาร์จ EleX by EGAT ตั้งแต่การค้นหาสถานีชาร์จ ที่สามารถค้นหาสถานีฯ ได้หลากหลายหน่วยงาน การจองคิวชาร์จ และการจ่ายค่าบริการ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน EleXA ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

MEA EV

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ แสดงตำแหน่งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของหลาย ๆ หน่วยงาน สามารถค้นหาและนำทางไปยังสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าบนแผนที่ จองหัวชาร์จ สั่งเริ่มและหยุดชาร์จผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน MEA EV ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

PEA VOLTA

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยเปิดให้ใช้บริการ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้นหาสถานีสำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถค้นหาสถานีฯ ภายในเครือข่ายของ กฟภ. พร้อมนำทางไปยังสถานีด้วย GPS และยังสามารถเช็กประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ เช่น การเติมเงิน การจ่ายเงิน และการชาร์จ เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

EA Anywhere

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด โดยสถานีบริการรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่ติดตั้งซ็อกเก็ตประเภท 2 (มาตรฐานไทย) สำหรับแอปพลิเคชัน EA Anywhere จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งและนำทางไปยังตำแหน่งที่ชาร์จภายในเครือข่ายของ EA Anywhere นอกจากนี้ ยังสามารถจองที่ชาร์จ สั่งการให้เริ่มและหยุดการชาร์จผ่าน QR Code ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน EA Anywhere ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

EV Station

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ซึ่งครอบคลุมการใช้งานที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV , BEV และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ใช้ทางธุรกิจของ PTTOR สำหรับแอปพลิเคชัน EV Station นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งและนำทางไปยังสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของ PTTOR โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน EV Station ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

EVolt

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหาและเข้าถึงเครือข่ายสถานีชาร์จของบริษัทฯ เท่านั้น สามารถสั่งการการเริ่มและหยุดการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูสถานะของจุดชาร์จแต่ละจุดได้ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน EVolt ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

PumpCharge

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเเอปพลิเคชันสําหรับผู้ใช้งานที่ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วไป โดยระบบจะมีการแนะนําสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดและพร้อมให้บริการจากตําแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานเป็นลําดับแรก โดยสามารถค้นหาได้เพียงสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบการค้นหาอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ชื่อพื้นที่ สถานะเครื่องชาร์จไฟฟ้า ประเภทของหัวชาร์จ และอื่น ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน PumpCharge ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด

B Charge

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV และ BEV โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหาสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของบริษัทฯ มีระบบการจองเพื่อเข้าใช้บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า บันทึกสถานีที่เข้าใช้บริการประจำ สถานะของตัวเครื่อง และประเภทของหัวชาร์จในแต่ละสถานี โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน B charge ได้ในระบบปฏิบัติการ IOS App Store: ดาวน์โหลด

Even Charger

เป็นเเอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถค้นหาสถานีชาร์จภายในเครือข่ายของบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะการชาร์จและรายการชาร์จได้ โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน EVen Charger ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android App Store: ดาวน์โหลด

Google Play:
ดาวน์โหลด