Admin, Author at Thai smartgrid

Admin

/Admin

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 364 blog entries.

สนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทย เร่งทำแผนพัฒนาสถานีอัดประจุ รับความต้องการอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยเป็นไปตามที่ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการต่าง ๆ [...]

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ ตามนโยบาย 30@30

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 [...]

By | 2021-11-11T14:37:41+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับผู้ใช้งาน/เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่บ้านหรือมีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบริเวณที่พักอาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า มีดังนี้ พื้นที่ขายปลีกต่าง ๆ [...]

By | 2021-11-11T14:37:48+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบัน รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ [...]

By | 2021-11-11T14:38:32+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) นั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM2.5 [...]

By | 2021-11-11T14:38:35+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 16 [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant" [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “Distributed Energy Resource (DER) Management ในรูปแบบ Virtual Power Plant”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "Distributed Energy Resource (DER) Management ในรูปแบบ Virtual [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “AMI: The fundamental of Smart Grid towards Smart City”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "AMI: The fundamental of Smart Grid towards [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ใน RE Forecast และ Smart Grid”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ใน [...]