กิจกรรม

/กิจกรรม

สนพ. เผยร่างแผนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า รับการใช้รถยนต์ EV ไทย

ปัจจุบันกระแสของโลกกำลังมุ่งเข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะหลายทศวรรษที่ผ่านมายานยนต์สารพัดชนิดต่างใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยเองก็มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงของนานาชาติในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) [...]

By | 2022-02-21T16:32:41+07:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) [...]

By | 2022-02-08T13:04:35+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicle: EV) ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2573 หรืออีกภายใน [...]

สนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทย เร่งทำแผนพัฒนาสถานีอัดประจุ รับความต้องการอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยเป็นไปตามที่ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการต่าง ๆ [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 16 [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant" [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “Distributed Energy Resource (DER) Management ในรูปแบบ Virtual Power Plant”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "Distributed Energy Resource (DER) Management ในรูปแบบ Virtual [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “AMI: The fundamental of Smart Grid towards Smart City”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "AMI: The fundamental of Smart Grid towards [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ใน RE Forecast และ Smart Grid”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ใน [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “กฎหมายดิจิตอลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "กฎหมายดิจิตอลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [...]