การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) [...]

By | 2019-05-17T17:13:41+07:00 สิงหาคม 20th, 2018|2561, ข่าวสารและกิจกรรม|

การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน [...]

By | 2019-05-17T17:14:02+07:00 สิงหาคม 20th, 2018|2561, ข่าวสารและกิจกรรม|

การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 3 ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเสาหลักที่ 3 [...]

By | 2019-05-17T17:14:10+07:00 สิงหาคม 20th, 2018|2561, ข่าวสารและกิจกรรม|