สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)”

///สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)”

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)”

By | 2020-11-25T14:21:05+07:00 พฤศจิกายน 18th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (18 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยคุณวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และก่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เข้าร่วมการประชุม

รูปภาพบรรยากาศ