สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 1

///สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 1

สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 1

By | 2020-12-07T14:03:46+07:00 พฤศจิกายน 6th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (6 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรของกระทรวงพลังงาน อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รวมถึงบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้

  • กรอบแนวคิด/นิยาม Microgrid & Prosumer
  • โครงสร้างกิจการไฟฟ้า เมื่อเทียบเคียงกันระหว่างระบบของ EU, USA และประเทศไทย
  • รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer ในต่างประเทศ
  • ข้อจำกัด และข้อควรระวังในการปรับใช้กับระบบของไทย

รูปภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการอบรม

รายชื่อเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครั้งที่ 1