บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2021-11-09T13:07:23+07:00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ปตท.โดยประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

GPSC และ Electrify ลงนามความร่วมมือพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) ในประเทศไทย โดยติดตั้งแพลตฟอร์มร่วมกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC ผ่านการดำเนินการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เผยว่า GPSC ได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด G Float ได้แก่ นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GPSC ได้มีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) (โรงงานต้นแบบ) โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งได้เปิดตัวแบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi Solid เซลล์แรกของประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิต 24M จากสหรัฐอเมริกา

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GPSC ร่วมกับ กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า 9 บริษัท ต่อยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Semi-Solid สู่ชุดแบตเตอรี่ Common Battery Pack ใช้งานในรถอีวี พร้อมสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฮับผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GPSC คิกออฟเดินเครื่องโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยี กระบวนการผลิตขั้นสูงแบบ SemiSolid แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัย เสถียรภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานของกลุ่ม ปตท. ก้าวสู่ผู้นำด้านแบตเตอรี่เทคโนโลยีและโซลูชั่นการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

ปตท. พร้อมด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ G-Box ระบบกักเก็บพลังงานผ่านแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System) ขนาด 150 kWh ที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ G-Cell ซึ่งใช้เทคโนโลยี Semi-solid ในอนาคต

ที่มา: