บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T13:00:45+07:00

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Siam Cement Group: SCG) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี และได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ปัจจุบันประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดย SCG ได้มีการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดภายใต้ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง SCG (SCG Building Materials) สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้าน

ระบบ DoCare Protect

อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น

ที่มา:

รายละเอียด:

SCG Solar Roof Solutions อีกหนึ่งระบบที่ช่วยเติมเต็มให้บ้านเป็นมากกว่า Smart Home ด้วยการบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีโซลูชั่นระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ จาก เอสซีจี SCG Solar Roof Solutions ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อการผลิตกระแสไฟใช้เองในครัวเรือน และนำไปขายเพื่อทำเงิน

SCG Solar Roof Solutions

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ ในกลุ่ม BGRIM จับมือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการพร้อมโซลูชันเชิงอุตสาหกรรมด้าน IoT ครบวงจรแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หนุนการเติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าได้รับทั้งผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง และบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ พร้อมแพลตฟอร์มที่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) ผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า ช่วยป้องกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดการทำงานของโรงงานพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ บี.กริม ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั้งทางเทคนิคและทางธุรกิจ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทาง บี.กริม มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคต อีกทั้งยังให้ความมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตในระยะยาว โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งธุรกิจของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด และโครงการของลูกค้าที่มีร่วมกันอย่างดีที่สุด

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

SCG ได้พัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมพัฒนากลยุทธ์รอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้บริโภค ตลอดจนด้านการผลิตทั้ง Supply Chain ได้พัฒนาเรื่องพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Smart City รวมไปถึงการนำระบบ IoT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

ปตท. และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงานระหว่าง ปตท. กับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลักดันและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ที่มา: