มาตรฐาน OpenADR คืออะไร

มาตรฐาน OpenADR คืออะไร 2018-07-04T09:22:16+07:00

มาตรฐาน OpenADR คืออะไร

ประเด็นทางด้านเทคนิคของการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดภายใต้ระบบสมาร์ทกริดคือ มาตรฐานในการสื่อสารและสั่งการในการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด นั่นคือ มาตรฐานการสั่งการจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) ไปยังไคลแอนท์ (Client) เพื่อให้เกิดการจัดการปรับเปลี่ยนการใช้งานโหลดไฟฟ้า หรือปลดโหลดไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีหลายมาตรฐานที่ใช้กันอยู่อยู่ในระบบสมาร์ทกริด เช่น Smart Energy Profile (SEP) ซึ่งมาคู่กับมาตรฐานการสื่อสาร ZigBee มาตรฐาน IEC 61850 (Substation Automation) Open Automated Demand Response (OpenADR) เป็นต้น มาตรฐาน OpenADR เกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ ปัจจุบัน OpenADR ได้พัฒนาจากเวอร์ชั่น 1.0 มาเป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้ว ซึ่งจะถูกพัฒนาไปเป็นมาตรฐาน IEC ต่อไป โดยมีการแยกรายละเอียดของมาตรฐานออกมาเป็น 2 ระดับคือ OpenADR 2.0a สำหรับอุปกรณ์ง่ายๆที่ไม่ต้องการฟังก์ชั่นการทำงานที่ซับซ้อน OpenADR 2.0b สำหรับระบบและอุปกรณ์ ที่ต้องการฟังก์ชั่นการทำงานเต็มรูปแบบ OpenADR 2.0a สามารถทำให้การใช้งาน OpenADR ในอุปกรณ์เล็กๆ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั้น สามารถทำได้โดยมีต้นทุนต่ำ สำหรับมาตรฐาน OpenADR จึงมีจุดเด่นที่สำคัญในการเป็นมาตรฐานของงสมาร์ทกริดในด้านการตอบสนองด้านโหลด นั่นคือมีฟังก์ชั่นการทำงานด้านการตอบสนองด้านโหลดอย่างครบถ้วน OpenADR ได้ถูกออกแบบมารองรับระบบสมาร์ทกริดทั้งหมด (ตั้งแต่ เซิร์ฟเวอร์การบริหารจัดการพลังงาน (EMS Server) ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ผู้รวบรวมโหลด ระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านเรือน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม (HEMS/BEMS/FEMS) สมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) จนถึงอุปกรณ์ในบ้านเรือน) สามารถใช้งานกับเครือข่ายการสื่อสารได้หลากหลายประเภท มาตรฐาน OpenADR ได้ถูกทดลองใช้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ปัจจุบันได้ถูกบรรจุอยู่ในรายการมาตรฐานหลักทางด้านสมาร์ทกริดของ NIST ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจานกี้ OpenADR ได้รับการยอมรับแล้วจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และกำลังจะถูกพัฒนาไปเป็นมาตรฐาน IEC ต่อไป ปัจจุบันได้มีจัดตั้งพันธมิตรมาตรฐาน OpenADR (OpenADR Alliance) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมาก บางส่วนถือได้ว่าเป็นผู้จำหน่ายเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Honeywell, Siemens, Alstom, Emerson, Mitsubishi, Fuji Electric, Hitachi, Toshiba, Schneider, Google เป็นต้น