ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “SMART ENERGY IN SMART CITY”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "SMART ENERGY IN SMART CITY" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ในบริบทของสมาร์ทกริด”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริดในหัวข้อ "กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ในบริบทของสมาร์ทกริด" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 17 สิงหาคม [...]

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

วันนี้ (1 ธ.ค. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR [...]

By | 2020-12-07T13:52:32+07:00 ธันวาคม 1st, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

วันนี้ (30 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE [...]

By | 2020-12-07T13:53:07+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

วันนี้ (27 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage [...]

By | 2020-12-07T13:32:51+07:00 พฤศจิกายน 27th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)”

วันนี้ (24 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV [...]

By | 2020-11-26T09:33:35+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)”

วันนี้ (18 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบไมโครกริด/โปรซูเมอร์ (MG&Prosumer)” ณ [...]

By | 2020-11-25T14:21:05+07:00 พฤศจิกายน 18th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)”

วันนี้ (17 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด ครั้งที่ 3 [...]

By | 2020-11-25T13:56:13+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

อบรบพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด กฏหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด

อบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด กฏหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด มีการจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม [...]

By | 2020-11-25T15:27:37+07:00 พฤศจิกายน 16th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2

วันนี้ (12 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน [...]

By | 2020-12-07T14:00:24+07:00 พฤศจิกายน 12th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|