ปี 2565

สนพ. เผยร่างแผนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า รับการใช้รถยนต์ EV ไทย

ปัจจุบันกระแสของโลกกำลังมุ่งเข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะหลายทศวรรษที่ผ่านมายานยนต์สารพัดชนิดต่างใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยเองก็มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงของนานาชาติในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) [...]

By | 2022-02-21T16:32:41+07:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) [...]

By | 2022-02-08T13:04:35+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|