รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน

//รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน

By | 2020-08-18T14:08:32+07:00 สิงหาคม 18th, 2020|เอกสาร|

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่