"อีวีรับเทรนด์โลกลดการปล่อยคาร์บอน GPSC คิกออฟรง.แบตเตอรี่ มุ่งสู่พลังงานสะอาด" - Thai smartgrid

“อีวีรับเทรนด์โลกลดการปล่อยคาร์บอน GPSC คิกออฟรง.แบตเตอรี่ มุ่งสู่พลังงานสะอาด”

///“อีวีรับเทรนด์โลกลดการปล่อยคาร์บอน GPSC คิกออฟรง.แบตเตอรี่ มุ่งสู่พลังงานสะอาด”

“อีวีรับเทรนด์โลกลดการปล่อยคาร์บอน GPSC คิกออฟรง.แบตเตอรี่ มุ่งสู่พลังงานสะอาด”

By | 2021-09-14T21:16:56+07:00 สิงหาคม 2nd, 2021|ปี 2564, ข่าวสาร|

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านพลังงานที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิล ไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานน้ำ โดยประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนให้เหลือศูนย์ในปี พ.ศ.2593 ขณะที่รัฐบาลได้เร่งผลักดันแผนพลังงานแห่งชาติโดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้สอดรับกับทิศทางด้านพลังงานของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และที่สำคัญต้องสอดรับกับเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา: ไทยโพสต์

รายละเอียดเพิ่มเติม