อินโฟกราฟิก

/อินโฟกราฟิก

จำนวนเเละตำเเหน่งสถานีอัดประจุในประเทศไทย

สำหรับตำแหน่งของสถานีอัดประจุนั้น จะเป็นข้อมูลที่แบ่งตามผู้ให้บริการและแหล่งที่มาของข้อมูล ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนที่ถูกระบุไว้โดยผู้ให้บริการเท่านั้น และข้อมูลที่แสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม หากมีข้อมูลหรือการติดตั้งใหม่เพิ่มเข้ามา โดยรายละเอียดของจำนวนเเละตำเเหน่งสถานีอัดประจุในประเทศไทย [...]

By | 2022-02-08T14:45:15+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งประเภท Plug-in Hybrid [...]

By | 2022-02-08T14:32:24+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ ตามนโยบาย 30@30

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 [...]

By | 2021-11-11T14:37:41+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับผู้ใช้งาน/เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่บ้านหรือมีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบริเวณที่พักอาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า มีดังนี้ พื้นที่ขายปลีกต่าง ๆ [...]

By | 2021-11-11T14:37:48+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

ปัจจุบัน รูปเเบบการใช้งานสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ [...]

By | 2021-11-11T14:38:32+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ข้อดี-ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) นั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีการเผชิญกับปัญหาโลกร้อน มลพิษทางอากาศ PM2.5 [...]

By | 2021-11-11T14:38:35+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

By | 2021-08-24T17:30:25+07:00 สิงหาคม 24th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาเสาหลักที่ 5 EV Integation ในประเทศไทย

By | 2021-08-24T17:27:54+07:00 สิงหาคม 24th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาเสาหลักที่ 4 ESS ในประเทศไทย

By | 2021-08-24T17:24:02+07:00 สิงหาคม 24th, 2021|อินโฟกราฟิก|

ภาพรวมทิศทางการพัฒนาเสาหลักที่ 3 Microgrid & Prosumer ในประเทศไทย

By | 2021-08-24T17:21:32+07:00 สิงหาคม 24th, 2021|อินโฟกราฟิก|