อินโฟกราฟิก

/อินโฟกราฟิก

ผลกระทบจากการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้น ก่อให้เกิดความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สำหรับการอัดประจุแก่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากมีการนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย จะทำให้เกิดการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าในจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ [...]

By | 2022-02-08T15:34:01+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน

สำหรับผู้ที่มียานยนต์ไฟฟ้าและต้องการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรมีการพิจารณา/ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเกิดปัญหา โดยสิ่งที่ควรจะพิจารณา/ตรวจสอบ มีดังนี้ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า [...]

By | 2022-02-08T15:34:02+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

การแบ่งรูปแบบของเครื่องอัดประจุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล [...]

By | 2022-02-08T15:03:31+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง [...]

By | 2022-02-08T14:58:59+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย (ต่อ)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน [...]

By | 2022-02-08T14:51:38+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนา ด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง [...]

By | 2022-02-08T14:49:49+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

นโยบายการส่งเสริมสถานีอัดประจุในต่างประเทศ

การใช้งานรถยนต์สันดาปภายในมักก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ ฝุ่นละออง PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ [...]

By | 2022-02-08T14:47:29+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

จำนวนเเละตำเเหน่งสถานีอัดประจุในประเทศไทย

สำหรับตำแหน่งของสถานีอัดประจุนั้น จะเป็นข้อมูลที่แบ่งตามผู้ให้บริการและแหล่งที่มาของข้อมูล ทั้งนี้จำนวนดังกล่าวเป็นเพียงจำนวนที่ถูกระบุไว้โดยผู้ให้บริการเท่านั้น และข้อมูลที่แสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม หากมีข้อมูลหรือการติดตั้งใหม่เพิ่มเข้ามา โดยรายละเอียดของจำนวนเเละตำเเหน่งสถานีอัดประจุในประเทศไทย [...]

By | 2022-02-08T14:45:15+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

เเอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งประเภท Plug-in Hybrid [...]

By | 2022-02-08T14:32:24+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ ตามนโยบาย 30@30

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 [...]

By | 2021-11-11T14:37:41+07:00 พฤศจิกายน 8th, 2021|อินโฟกราฟิก|