สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด”

///สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด”

By | 2020-11-05T11:21:42+07:00 พฤศจิกายน 4th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (4 พ.ย. 63) คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  ได้กล่าวเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ร่างแผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดยผลการศึกษา “ร่าง” แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบไฟฟ้า จะครอบคลุมตามระยะเวลาของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย (1) แผนด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (2) แผนด้านการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (3) แผนด้านการกำหนดขอบเขตการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ (4) แผนด้านการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รูปภาพบรรยากาศ