เล็งปี 68 ผลิตรถไฟฟ้าให้ได้ 30% - Thai smartgrid

เล็งปี 68 ผลิตรถไฟฟ้าให้ได้ 30%

///เล็งปี 68 ผลิตรถไฟฟ้าให้ได้ 30%

เล็งปี 68 ผลิตรถไฟฟ้าให้ได้ 30%

By | 2021-09-14T21:35:55+07:00 สิงหาคม 17th, 2021|ปี 2564, ข่าวสาร|

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบแนวทางการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ตามนโยบายรัฐบาลหลังจาก กตน. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอร่วมกันผลักดับเรื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทำหนดเป้าหมายในปี 68 ไทยมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ 30% จากการผลิตรถทั้งหมด

ที่มา: เดลินิวส์

รายละเอียดเพิ่มเติม