ความท้าทายโลกร้อน: 'แผนพลังงานชาติ' มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 (ตอนที่ 1) - Thai smartgrid

ความท้าทายโลกร้อน: ‘แผนพลังงานชาติ’ มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 (ตอนที่ 1)

///ความท้าทายโลกร้อน: ‘แผนพลังงานชาติ’ มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 (ตอนที่ 1)

ความท้าทายโลกร้อน: ‘แผนพลังงานชาติ’ มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 (ตอนที่ 1)

By | 2021-09-14T21:40:44+07:00 สิงหาคม 23rd, 2021|ปี 2564, ข่าวสาร|

ข้อมูลจากรายงานของ Climate Watch Data 2018 รายงานว่า โลกเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น 48,858 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 ปล่อยมาจาก 10 ประเทศเรียงลำดับดังนี้ 1.จีน จำนวน 11,710 ล้านตัน (ร้อยละ 24.0) 2.สหรัฐอเมริกา จำนวน 5,790 ล้านตัน (ร้อยละ 11.9) 3.อินเดีย จำนวน 3.350 ล้านต้น (ร้อยละ 6.9 4.รัสเซีย จำนวน 1,990 ล้านตัน (ร้อยละ 3.9) 5.0นโดนีเชีย จำนวน 1,700 ล้านตัน (ร้อยละ 3.5) 6.บราชิล จำนวน 1,420 ล้านต้น (ร้อยละ 2.9) 7.ญี่ปุ่นจำนวน 1,150 ล้านต้น (ร้อยละ 2.4 8.อิหร่าน จำนวน 828 ล้านตัน (ร้อยละ 1.7) 9.เยอรมนี จำนวน 777 ล้านตัน (ร้อยละ 1.6) และ 10.แคนาดา จำนวน 763 ล้านตัน (ร้อยละ 1.6 สำหรับประเทศไทยมีจำนวน 431 ล้านตัน (ร้อยละ 0.9)

ที่มา: ไทยโพสต์

รายละเอียดเพิ่มเติม