สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)”

///สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)”

สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)”

By | 2020-11-25T13:56:13+07:00 พฤศจิกายน 17th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (17 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรภายในกระทรวงพลังงานและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้

  • รูปแบบธุรกิจและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
  • กรอบแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า
  • การดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของ BESS ในต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย

รูปภาพบรรยากาศ