สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2

///สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2

สนพ. จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2

By | 2020-12-07T14:00:24+07:00 พฤศจิกายน 12th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (12 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรทางด้านสมาร์ทกริด หัวข้อเรื่อง “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้

  • กรอบแนวคิด/นิยาม Microgrid & Prosumer
  • โครงสร้างกิจการไฟฟ้า เมื่อเทียบเคียงกันระหว่างระบบของ EU, USA และประเทศไทย
  • รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer ในต่างประเทศ
  • ข้อจำกัด และข้อควรระวังในการปรับใช้กับระบบของไทย

รูปภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบ

รายชื่อเอกสาร
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาครั้งที่ 2