สนพ. ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตราษฎร์บูรณะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตราษฎร์บูรณะ วันนี้ (20 ธ.ค. [...]

By | 2020-01-20T15:57:33+07:00 ธันวาคม 20th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ.ร่วม 2 การไฟฟ้าฯ เดินสายสัมมนาให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด” ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เวทีที่ 7 จังหวัดราชบุรี แนะประชาชนเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดร.วีรพัฒน์ [...]

By | 2020-01-08T19:16:31+07:00 ธันวาคม 27th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ.จับมือ 2 การไฟฟ้าฯ สร้างความรู้“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สมาร์ทกริด (Smart [...]

By | 2020-01-09T20:11:51+07:00 ธันวาคม 26th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ.เดินสายสัมมนา “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” ภาคเหนือ ลงพื้นที่เชียงใหม่ กระจายความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินสายสัมมนาให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังกระจายองค์ความรู้หลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ย้ำประโยชน์การบริหารจัดการพลังงานในอนาคต [...]

By | 2019-11-07T13:44:14+07:00 พฤศจิกายน 7th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. เดินหน้าให้ความรู้ “โครงข่ายสมาร์ทกริด” ที่ จ.ปทุมธานี ย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมผลักดันแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งจะเป็นระบบที่ตอบสนองการทำงานด้านการใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด มีความสามารถมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง เพื่อรับมือยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน [...]

By | 2020-01-09T20:11:02+07:00 ธันวาคม 24th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ.เร่งเครื่องสร้างความรู้ประชาชนเรื่องสมาร์ทกริด จัดสัมมนาต่อเนื่อง “สมาร์ทกริด”ที่ จ.ชลบุรี ย้ำต้องพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) กระจายองค์ความรู้สู่จังหวัดชลบุรี หลังจากสร้างความรู้ในกรุงเทพและปริมณฑล ย้ำพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง [...]

By | 2019-11-05T12:24:33+07:00 พฤศจิกายน 5th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด”ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสมาร์ทกริดขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าต่อเนื่องที่จ.สมุทรปราการ หลังจากเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯไปก่อนหน้านี้ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน [...]

By | 2019-11-05T12:25:11+07:00 พฤศจิกายน 1st, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. ผลักดันโครงข่ายสมาร์ทกริด เปิดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมดันแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) เทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคตที่ตอบโจทย์สังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง นายวัฒนพงษ์ [...]

By | 2019-11-05T12:28:51+07:00 ตุลาคม 30th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น Microgrid

สนพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน [...]

By | 2019-05-21T17:18:08+07:00 พฤษภาคม 21st, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น EMS

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) [...]

By | 2019-05-21T17:06:41+07:00 พฤษภาคม 21st, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|